İş Zekası

Lodos olarak, bugüne kadar ürettiğimiz tüm projelerimizden, deneyimlerimizden, başarı ve başarısızlıklarımızdan elde ettiğimiz birikim ile, işletmelerin ya da kurumların faaliyetleri sırasında ürettikleri verileri ham veri olarak ele alıyor, bu veriler içerisinden madencilik yaparak ulaşmak istediğimiz sonuca götüren raporlar ve uygulamalar geliştiriyoruz.

İş Zekâsı (Business Intelligence, BI) bir kurumun ham verilerini analiz ederek stratejik kullanılabilir veriler üretmek için yararlandığı çeşitli yazılım uygulamaları setinin tümü şeklinde açıklanabilir.

Ham veri üzerinde , veri madenciliği, analitik işleme, anlamlandırma ve raporlama da dahil olmak üzere birbiriyle ilişkili çeşitli süreçlerin işletilmesiyle ortaya çıkan bir sonuçtur. Ancak tatmin edici olabilmesi için çok daha fazlası gerekir.

Bir İş Zekası uygulaması geliştirirken genellikle şu adımlardan geçilir ;

 • Yönetim toplantısı,
 • Amaç belirleme,
 • Strateji belirleme,
 • Akış analizi,
 • Ham veriyi belirleme ve veriye ulaşma,
 • Ham veriye ulaşmada eksikleri tamamlayacak uygulamaları kurma,
 • Kurum personelini yetkilendirme, görevlendirme,
 • Uygulamaların işletilmesi,
 • Ham verinin depolanması ,
 • Veri madenciliği,
 • İşaretlenmiş verinin ayrıştırılması,
 • Ayrıştırılmış verinin işlenmesi,
 • İşlenmiş verinin anlamlandırılması,
 • Anlamlı verinin raporlanması,
 • Raporların yorumlanması,
 • Yorumların amaçlarla ilişkilendirilmesi,
 • Yeni ham veri ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 • İlk adıma geri dönüş.
Bu süreçlerden geçilirken uygulamayı geliştiren ya da kurulumunu gerçekleştirecek firmanın deneyimi önemlidir. Çünkü yukarıdaki tüm süreçler ayrı ayrı uzmanlık gerektirir. Çoğu zaman karşınızdaki kurumu yönetici ve personellerinden daha çok düşündüğünüzü ve daha iyi anladığınızı düşündürecek kadar çok çaba ve ilgi gerektirir.

İş zekası uygulamalarında en önemli unsur kararlı bir yönetimdir. Kararsız yapıdaki ya da personelinden ürken bir yönetim ile İş Zekası uygulamalarının hayata geçirilmesi çok zordur.

Hamveri toplama uygulamalarında genellikle dirençle karşılaşılır ve en alt personellerden başlayarak yavaş yavaş idareye ve yönetime yayılırr. Memnuniyet ise, İş zekası uygulamalarının faydalarının görülmeye başlanması ile birlikte yukarıdan başlayarak üst düzey yöneticilere ve idareye yayılmaya daha sonra da zan altında kalmaktan bıkmış personellere yayılmaya başlar.

Ölçülebilir olmak genelde personeller tarafından rahatsız edici bulunmaktadır. Sistem vazgeçilemez şekilde oturana ve sistemdeki aksamalar iş süreçleri olumsuz etkileyecek kadar etkin olana kadar şikayetler ve memnuniyetsizlikler sona ermeyecektir.

Bu sebeplerden dolayı, kesin kararlı ve süreç yönetmek niyetinde olmayan kurumlarda İş Zekası uygulamaları başarılı olamaz. Hatta göstermelik uygulamalarla üst yönetime denedik ama olmadı görüntüsü verilmeye çalışılarak ciddi maliyetler ödetildiği çok olur.

Tüm bunlarla birlikte, başarılı bir İş Zekası uygulaması kurumsal zihniyet dönüşümü, yeni bir ufuk, rahatlama ve büyümeyi beraberinde getirir.

lodos@lodos.com
0 216 389 11 36
1997 - 2017 Lodos Yazılım. Tüm hakları saklıdır.