Erişilebilirlik

Erişilebilirlik konusunu bir kaç başlık altında ele almaktayız,

  • Her zaman erişilebilirlik,
  • Her yerden erişilebilirlik,
  • Herkes tarafından erişilebilirlik.
Herhangi bir hizmetin durma şeklinde kesintiye uğraması kadar, hizmetler arası geçişler sebebiyle de kesintiye uğramaması önemlidir.

Ayrıca bir hizmet veya ürün kişilerin bedensel engelleri sebebi ile de ulaşılamaz olmamalıdır.

Önümüzdeki süreç insanlar arasındaki ayrımların , engellerin bertaraf edilmesi ve evrensel standartların uygulanması sürecidir.

Bu sebeple, hizmetlerimizin kesintisiz yürümesine ve her yerden erişilebilir olmasına dikkat etmekle birlikte , herkes tarafından ulaşılabilir bir dünyanın inşaasına katkıda bulunmak adına Dünya Engelliler Birliği ile ortak stratejik çalışmalar yürütmekteyiz.

Erişilebilirlik konusu, sosyal sorumluluk da dahil olmak üzere stratejik alanlarımız içerisinde yerini almış bir konudur.

lodos@lodos.com
0 216 389 11 36
1997 - 2017 Lodos Yazılım. Tüm hakları saklıdır.