Ham Veri

Aşağıda detaylı anlatımını yaptığımız "Ham Veri", herhangi bir faaliyetten ortaya çıkmış olan ve işlenmeden, yorumlanmadan ve değiştirilmeden ortaya koyulmuş verilerden oluşan yığındır.Bu yığın bir çok amaca hizmet edebileceği gibi bir tek amaca hizmet etmek için de toplanmış olabilir.

Peki biz Lodos olarak "Ham Veri"nin nesiyle ilgileniyoruz ?

Biz Ham Veri ile ilgilenmiyoruz. Biz yine aşağıda anlatımını yapacağımız Ham Veri'nin depolanması ile ilgileniyoruz. Çünkü bizim işimiz verinin saklanıp işlenmesi alanı.

HAM VERİ :

Örneklemek gerekirse, bir fotoğraf makinesinde çekilen fotoğrafın hiç değiştirilmemiş hali yani RAW formatındaki hali ham veridir. Oysa bu fotoğrafın JPG, TIFF veya daha başka formatlara çevirilmiş hali ise işlenmiş veridir.

Bu verdiğimiz örnekte tek amaca hizmet eden ham veriden bahsetmiş olduk ve işlenmiş hallerine örnek verdik. Peki JPG, TIFF gibi formatlar dururken HAM yani RAW veri ne işe yarar ?

Eğer elinizde RAW dosya varsa her istediğinizde JPG, TIFF veya diğer formatlara dönüştürebileceğiniz ve her defasında aynı başarıyı elde edebileceğiniz bir veri var demektir. Oysa JPG dosyadan TIFF elde etmek ya da TIFF dosyayı JPG formatına çevirmek istenmedik kayıplara sebep olacak, her dönüşün daha kötü sonuçlar verecek ve en sonunda öyle bir nokta gelecektir ki fotoğraf tüm detayları ve renkleri bozularak olmasa daha iyi denilebilecek bir hal alacaktır.

Peki neden diğer fotmatlara dönüştürüyor da doğrudan RAW kullanmıyoruz. Basit, amaca uygun olarak işlenmiş veri her zaman daha hızlı ve verimli olacaktır. Örneğin, 200 MB boyutlu yüksek çözünürlüklü bir RAW dosyalardan bir web sayfası tasarladığınızı düşünün. Her halde tek bir sayfanın yüklenmesi bile günler sürerdi. Oysa ekran çözünürlüğünde JPG dosyalarla hazırlanmış web sayfaları sayesinde kesintisiz sörf yapılabilmekte. Ayrıca eğer birgün gerek duyulursa diye dosyanın RAW hali hala biryerlerde duruyor da olabilir.

Şimdi genel anlama dönecek olursak,

Ham Veri tüm verilerin kaynağı durumundadır. Ne zaman farklı bir bilgiye ihtiyaç olursa dönüp tekrar baş vurabileceğiniz sağlam kaynaktır.

HAM VERİ'NİN DEPOLANMASI :

Ham Veri'nin en kötü yanı çok fazla depolama alanı gerektirmesi ve erişilebilir şekilde tutulmasıdır. Bu sebeplerden dolayı oldukça zahmetli ve uzmanlık isteyen bir alandır. Maalesef dünya üzerinde bu işi başarılı bir şekilde yapabilen çok fazla kurum da yoktur. Olanlar da yabancı büyük ticari markalardır.

Bu verilerin saklanması için gereken disk alanını sağlamak için birkaç yöntem düşünülebilir. Birbirine seri olarak bağlanmış disk dizileri bunlardan biridir. Saklayacağınız ham veri miktarını biliyorsanız, ne kadar sürede hangi seviyeye çıkacağını tahmin edebiliyorsanız, teknolojinin de ilerleyişini doğru bir tahminle kestirebiliyorsanız sorun yok.

Peki Ham Veriniz çok hızlı büyüyor ve disk dizileri yetersiz kalıyorsa, hatta bu disk dizileri koskoca bir ambara bile sığamıyorsa ? Depolama teknolojileri de veri hızına paralel ilerlemiyorsa ? Ya da kurduğunuz sistemin maliyeti içinde sakladığınız verinin değerinden daha fazla ise? Hatta bu sistemin elektrik faturası bile ödenemeyecek seviyelerde ise?

Lodos olarak bizim asıl ilgilendiğimiz ve araştırdığımız kısım, sınırsız ham verinin, mevcut teknolojilerlerle, düşük güç seviyesinde, dağıtılmış coğrafyada risksiz, kesintisiz ve erişilebilir olarak saklanması ve işlenebilmesi.

Peki bu kısmı ile ne yapacağız ? Ham Veri konusunun dünyanın gelecekteki en büyük stratejik güçlerinden biri olacağını , ülkemizin de bu alanda yeterli başarıyı göstermediğini, bazı göstermelik veriler ve çalışmalarla sadece göz boyama süreci yaşadığımızı düşünüyoruz.

Maalesef teknoloji merkezlerimiz, kurumlarımız ve akademik yapılarımız bu konuda yetersiz ve popüler söylemlerden ileriye gidememekteler.

Bu konuyu teknolojik bağımsızlığımız ve ülkemizin dünya üzerindeki iddialarının gerekliliği olarak görüyor ve kendi stratejik alanlarımız ve çalışmalarımız arasında bulunduruyoruz.

lodos@lodos.com
0 216 389 11 36
1997 - 2017 Lodos Yazılım. Tüm hakları saklıdır.